» Ozon Terapi
    ›  Medozon compact
    ›  Medozon ip
 
» Kolon Hidroterapi

» Magnetoterapi
    ›  Trimag X (PMAT)
 
Ozon, sağlıklı bir yaşam ve komplementer ( destek )  tedavide yüzyıla damgasını vurmaktadır.
 
Yan etkileri bulunmayan ve hiçbir atık bırakmadan uygulanma özelliğine sahip olan Ozon/Oksijen-UVBI tedavisi güvenli profili ile giderek artan sıklıkta ve çok geniş bir endikasyon spektrumunda kullanılmaktadır.
 
UVBI bütün bakteri, virüs ve mantarların yol açtığı enfeksiyonlar dahil tedavide tek başına kullanılabildiği gibi Ozon/Oksijen tedavi sistemleri ile birliktede de kullanılır ve sinerjik etkisi sayesinde kişinin doğal direncini aktive ederek tedavi sürecini daha iyi kontrol eder, biyolojik ve fizyolojik direnci güçlendirir.
 
Medikal Ozon/Oksijen tedavisinde, stoklanamadığı için kullanım sırasında taze hazırlanan, Ozon/Oksijen gaz karışımının ;
 
- Antienfektif ( antibakteriyal, antiviral, antifungal ),

- Bağışıklık sistemi güçlendiricisi ve modülaratörü ( düzenleyici etki ),

- Hücre oksijenasyonunu arttırıcı,

- Antioksidan sistem aktivasyonu ve uyarılması, temel etkilerinden yararlanılmaktadır.
 
 
Diğer taraftan Ozon gazı sanayide; sterilizasyon/dezenfeksiyon ( içme suları, yüzme havuzları, ilaç fabrikaları, hastaneler... ), hava temizliği, gıda, tekstil … alanlarında tüm dünyada yaygın ve etkili olarak olarak kullanılmaktadır.

Doğada Ozon
 
Ozon, dünyamızı çeveleyen stratosfer tabakasındaki en önemli gazlardan birisidir (10-50 km yükseklikte). Ozonosfer adı da  verilen bu koruyucu tabaka, güneşten gelen ve dünyamız ve cildimiz için tehlikeli ve yıkıcı etkileri olan morötesi (UV) ışınların enerjisini emerek yeryüzüne ulaşmasını engeleyen bir filtredir, böylece dünya üzerindeki biyolojik dengeyi sürdürmeye yardımcı olur.
 
Endüstriyel ozon, soluduğumuz havada bulunan oksijen (O2) gazından elde edilen, ozon (O3) gazı ile havanın belirli oranlardaki karışımı ile oluşur ve başlıca yaygın kullanım alanı şehir su şebekelerinin sterilizasyonu ve kimyasal ağartma işlemleridir.
 
Endüstriyel ozonun aksine medikal ozon, saf medikal oksijenden elektrik deşarjı ile ozon/oksijen karışımını tam istenen konsantrasyon ve dozda karıştırarak elde edilir. Konsantrasyonu 1 ile 100 mikrogram/mililitre (µg/ml) arasında değişen ozon/oksijen konsantrasyonlarına karşılık gelir. Ozon molekülü stabil olmadığından medikal formu her zaman klinikte özel bir medikal ozon jeneratörü tarafından taze olarak hazırlanır ve hemen uygulanır. Çünkü üretildikten 1 saat sonra orjinal ozon moleküllerinin yarısı oksijen moleküllerine dönüşür. Bu sebeple, medikal ozon uygulamalarının, kliniklerde, eğitimli personel tarafından, hijyenik ortamlarda ve uygun araç-gereç-malzeme kullanılarak gerçekleştirilmesi çok önem taşımaktadır.
 

 

Ozon, doğanın bir armağanıdır !
 
Ozon, oksijen elementinin 3 oksijen atomu içeren özel bir varyasyonudur (allotrop).
 
Sahip olduğu yüksek oksidasyon etkisi nedeni ile “aktif oksijen” olarak da bilinir.
 
Ozon atmosferimizin doğal bir komponentidir. Dünyadaki yaşamın sürdürülebilmesinde çok önemli bir role sahiptir.
 
İlk kez 1857 yılında Verner von Siemens tarafından tarafından üretilen ozon, günümüzde saf oksijen ve çok yüksek elektrik deşarj enerjisi oluşturan deşarj jeneratörleri ile arzu edilen konsantrasyonlarda elde edilir.
 
Ozon tedavi amaçlı veya sanayi olmak üzere başlıca iki alanda, tüm dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır.